De parochiële kerngroep en de kapelaan geven vorm aan het dagelijks beleid van de parochie
Zij maken een pastorale planning/visie op lange termijn en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verschillende parochiale werkgroepen.

Het eigenlijke doel

  • het brengen van Gods Blijde Boodschap (verkondiging)

  • ervan en er naar trachten te leven met een bijzondere aandacht voor de kleine en gekwetste mens (dienstbaarheid)

  • kansen bieden tot gebed, bezinning en het vieren van de eucharistie (liturgie).

De leden van de parochiële kerngroep worden gekozen uit de plaatselijke parochiegemeenschap of geloofskern. De kerngroepleden vormen de brug tussen werkgroepen en bewegingen enerzijds en de parochiegemeenschap anderzijds.

Onze parochie heeft een kapelaan, maar de parochie maakt sinds 4 april 2016 deel uit van de pastorale eenheid Sint Franciscus (www.sintfranciscus.com) met de hoofdkerk in Hoogstraten. Onze kerk heet “bedevaartkerk”.

De pastoor is de Eerw. Heer Bart Rombouts te Hoogstraten en de verantwoordelijke kapelaan voor onze parochie is pater Kenny,  Dreef 38, 2328 Meersel-Dreef, tel: 03/317.17.43, vanuit Nederland: 0032 3/317.17.43    E-mail: kenny.brack1@gmail.com

Bij afwezigheid van de kapelaan nemen andere paters zijn taak waar.